Sự hấp thụ các dưỡng chất ở ruột non

0

Hấp thu lipid

Sản phẩm tiêu hóa cuối cùng của mỡ trung tính là axit béo và monoglycerỉd. cả hai chất được hòa tan trong phẩn lipid trung tâm của các hạt xinen. Các hạt ximen có các nhóm ưa nước trên bề mặt nên hòa tan trong nhũ trap. Các hạt xỉmen vận chuyển axit béo và monohlycerid đến diềm bàn chải rồi giải phóng axỉt béo và monolycerid. Các hạt ximen quay lại lòng ruột để vận chuyển những axit béo và monolycerid khác. Tại diem bàn chải, axit béo và monolycerid do có độ hòa tan trong mờ rắt cao nên dề dàng khuếch tán qua lớp lipid kép để vào bên trong tế bào biểu mô. Ở trong tế bào, axit béo và monolycerid được đưa vào mạng nội bào tương ươn, tại đây, chúng phải kết hợp để tạo thành triglycerid; một số monolycerid tiếp tục phân giải thành axit béo và glycerol dưới tác dụng của men lipase của tế bào biểu mô. Các axit béo cũng được đưa vào mạng nội bào tương trơn để tái tạo triglycerid.

su-hap-thu-duong-chat-o-ruot-non-1

Một số triglycerid và digỉycerid không được hòa tan ưong các hạt mixen muối mật nên không được vận chuyển đén diềm bàn chải, vì vậy tuy có độ hòa tan ưong md cao nhưng chúng vẫn không được hấp thu.

Sự hình thành các chylomicrom

Trong mạng nội bào tương, các triglycerid mới được tạo thành sẽ cùng cholesterol và phospholipid kết tụ thành những hạt hình cầu, ưong đó các phần tử phospholipid sẽ sắp xếp sao cho các nhóm phosphat tích điện quay ra bên ngoài, còn các axit béo kỵ nước nằm ở trung tâm. chính các nhóm phosphat tích điện và ưa nước này giúp cho các hạt cầu mỡ có thể hòa tan ưong dịch nội bào. Ngoài ra, một số phân tử – lipoprotein do mạng nội bào tương tổng hợp sè phủ lên một phần của hạt cầu mỡ để tạo ra các chylomicron. Các chylomicron khuyếch tán ra cạnh của tế bào biểu mô, rồi được vận chuyển vào khoảng kẽ tế bào theo chế xuất bào. Từ khoảng kẽ, các chylomicron đi vào ống bạch huyết trung tâm của nhung mao rổi theo hệ bạch mạch qua ống ngực để vào các tình mạch lớn ở cổ. Khoảng 80 đến 90% mỡ trong ống tiêu hóa được hấp thu dưới dạng chylomicron. Các phân tử – lipoprotein có vai trò rất quan trọng trong cơ chế xuất bào của các chylomicron: giúp chúng cho các hạt cầu mở gắn vào màng tế bào rồi bị đẩy ra ngoài. Những người bị bệnh di truyền không cổ khả năng tổng hợp – lipoprotein thì các tế bào biểu mô của niêm mạc ruột sẽ chứa đầy mỡ do quá trình xuat bào không thực hiện được.

su-hap-thu-duong-chat-o-ruot-non-2

Sự hấp thu trực tiếp của các axit béo mạch ngắn vào hệ mạch cửa

Axỉt béo mạch ngắn dưới 10 sẽ được hấp thụ trực tiếp vào hệ mạch cửa do chúng có khả năng hòa tan trong nước hơn và chúng không tham gia vào quá trình tái tạo trỉglycerìd trong mạng nội bào tương.

Nêu người ta ăn lượng mỡ vừa phải thì khoảng trên 95% mỡ tiêu hóa sẽ được hấp thu.

Các hoóc mon vỏ thượng thận làm tăng sự hấp thu mờ vào hệ thống bạch mạch nhưng không ảnh hưởng đến sự hấp thu các axit béo mạnh ngắn vào tĩnh mạch cửa.

Có thể bạn quan tâm: Bà bầu bị đau dạ dày phải làm sao

Hẩp thu các vitamin

Sự hấp thu của các vitamin tan trong nước thường nhanh. Sự hấp thu của các vitamin tan trong dầu A, D, E, K sẽ làm giảm nếu sự hẩp thu mỡ ồ ruột bị giảm do thiếu các men tiêu hóa của tụy, hoặc không có mật trong tá tràng (tắc ống mật). Hầu hét các vitamin B12 được hấp thu ỡ hồi tràng theo cơ chế âm bào.

Hấp thu nước và các chất điện giải

Hấp thu nước

Nước được vận chuyển qua màng ruột theo lực thẩm thấu. Khi nhũ trap bị pha loãng, nước được hấp thu qua niêm mạc ruột vào các mạch ở nhung mao theo cơ chê khuếch tán thẩm thấu. Nước cũng có thể vận chuyển từ huyết tương vào ruột. Ví dụ khi các dịch vụ ưu trương từ dạ dày xuống tá tràng, nước sẽ được vận chuyển từ huyết tương vào tá tràng và chỉ sau vài phút nhũ trap sẽ trở thành đằng trương với huyết tương. Khi các chất hòa tan được hấp thu từ lòng ruột vào máu, áp suất thẩm thấu của nhũ trap giảm đi, nước sẽ khuếch tán qua các “mối nối chặt” giữa hai tế bào biểu mô nẳm kề nhau (ở cực đỉnh) để vào khoẳng kẽ rồi qua màng vào máu. Do đó khi các ion và các chất dinh dường được hấp thu thì một lượng nước tương đương sẽ được hấp thu vào máu để giữ cho nhũ trap luôn đẳng trương với huyết tương.

Share.

Leave A Reply