Nhu cầu của Protein về chất lượng

0

Nhu cầu về protein

Protein khác gluxit ở chỗ là trong thành phần cấu tạo của protein có nitơ vì vậy lipit và gluxit không thể thay nó được.

nhu-cau-ve-chat-luong-protein-2

Có thể nói: không có protein thì không có sự sống. Trong moi tếbào, đơn vị của sự sổng, đều chứa 10%. Nó cấu tạo nên những phần quan trọng chủ chốt của té bào như nguyên sinh chất, hạt nhân…

Các quá trình sinh sản và trưởng thành của từng tế bào trong cơ thể sống luôn luôn diễn biến không ngừng, nên protein cũng cần có hàng ngày trong khẩu phần ăn là các thực phẩm thuộc nguồn động vật như thịt, cá, tôm, cua, sữa, trứng v.v…

Nhu cầu protein hàng ngày là điểu không thể thiếu trong suốt quá trình sống của con người và động vật.

Nó bao gồm cả hai mặt: số lượng và chất lượng.

Nhu cầu protein về chất lượng

Tất cả các chất protein ở động vật và thực vật khi ăn vào cơ thể không thể sử dụng ngay được mà phải biến hóa thành các chất đơn giản hơn gọi là các axit amin. chính các axit amin này mới có thể ngấm vào máu để đi đén các tổ chức cơ thể.

Ngày này, người ta đã biết có 22 loại axit amin khác nhau. Đó là những nguyên liệu đẵu tiên cắu tạo nên các protein của cơ thể. Cùng với 22 loại axit amin ấy có thể sẽ tổng hợp nên các loại protein đặc trưng cho từng cá thế sinh vật hoặc tưng loại động vật một.

Axit amin có 2 nhóm:

Nhóm axit amin

nhu-cau-ve-chat-luong-protein-1

Nhóm này tối quan trọng mà .cơ thể con người không thể tổng hợp được, vì vậy nhất thiết cần phải đựơc cung cấp hàng ngày trong thức ăn. Nhóm này gổm có 8 axit amin sau đây:

Protein:

  • Lysin – Tryptophan
  • Methiônin – Valin
  • Phenyl-alamin – Leixxom
  • Treonin – Ioleuxin

Những chắt này đa số có trong thành phần các protein động vật như thịt cá, trứng, sữa. vì vậy trong khẩu phần ăn hàng ngày không thể thiếu protein động vật.

Xem thêm: Bà bầu bị đau dạ dày phải làm sao

Nhóm axit amin

Nhóm mà cơ thể tổng hợp được từ các nguyên liệu khác. Nhóm này gồm 14 axit amin sau đây:

  • Axit aspactic – Histidin – Citruilin
  • Axit glutamic – Arginin – Xystin
  • Axit hydroxy-glutamic – Glycocol
  • Serin – Alamin – Tyrosia Hydroxy-prolin – Prolin – Norleuxin

Trong các protein động vật, có hai loại chứa những axit amin này, có loại chứa axit amin khác, vì vậy, thực hiện một khẩu phần hổn hợp hàng ngày có một ý nghĩa rắt lớn trong vấn để dinh dưỡng. Nêu chế dộ ăn phong phú, luôn luôn thay đổi, bao gổm nhiều loại thực phẩm hổn hợp lại thì thứ nọ bổ sung thứ kia, cơ thể sẽ hấp thu được đầy đủ các axit amin cần thiết, tránh được sự thiếu hụt nhu cầu vể từng loại axit amin. Các axỉt amỉn trên lạỉ cổ một mối Hên quan phức tạp trong họat động sinh hóa của cơ thể con người, ví dụ: nếu thiếu methionin hoàn toàn thì xystỉn không có một tác dụng gì đến sự trưởng thành của cơ thể, nhưng nếu có đủ methionin thi xystin lại ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trưởng thành của động vật.

 

Share.

Leave A Reply