Dịch tụy và thành phần của dịch tụy

0

Dịch tụy

Tuyến tụy là một tuyến, có cấu trúc bên trong giống cấu trúc của tuyến nước bọt. Các tiều đảo Langerhans của tụy bài tiết insulin, glucagon. Các nang tụy bài tiết các men tiêu hóa, các ổng nhỏ bài tiết một lượng lớn dung dịch bicarbonat. sản phẩm hồn hợp của tuyến tụy ngoại tiết chảy vào ổng Wirsung. Õng này nối với ống mật chủ ở bóng Vater, roi đổ vào tá tràng qua cơ thẳt OddL

Thành phẩn và tác dụng của dịch tụy

Dịch tụy là một dịch kiểm do chứa một lượng lớn bicarbonat. Mật và dịch ruột cũng là dịch kiểm, cả ba loại dịch này sẽ trung hòa axit của dịch vị làm cho pH của tá tràng là 6,0-7,0. Khi đến gần hổng tràng, nhũ trap gần như trung tính nhưng hiếm khi tro thành kiềm. Mỗi ngày tụy ngoại bài tiết khoảng 1000ml dịch. Dịch tụy chứa các men tiêu hóa protein, gluxit và lipit.

dich-tuy-thanh-phan-chuc-nang-tieu-hoa-1

Các men tiêu hóa protein bao gồm trypsin, chymotrysin, carboxypolypeptidase. cả ba men này đểu được bài tiết dưới dạng tiền men không họat động là trypsinogen, trypsinogen, chymotrypsinogen, rocarboxypolypeptidase. Khi vào đến tá tràng, dưới tác dụng của men enterokinase của tá tràng, một số phần tử trypsinogen được hoạt hóa thành trypsin. Trypsin này sẽ tiếp tục hoạt hóa các phần tử trypsinogen khác. Một khi được hoạt hóa, trypsin sẽ xúc tác cho sự hoạt hóa của chymotrypsinogen thành chymotrypsin phân giải proteose, pepton và các chuồi polypeptid thành những chuồi polypeptid nhỏ hơn. Cacrboxyl của các chuồi polypetid.

Dưới tác dụng của các men tiêu protein của dịch tụy, chỉ một lượng nhỏ protein được tiêu hóa hoàn toàn thành các axit amin. Phẵn còn lại ở dạng đipepti, tripeptit và một ít polypeptit.

Xem thêm bệnh đường tiêu hóa: Sa dạ dày: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị

Các men tiêu hóa gluxit

Dịch tụy có men – amylase cáu trúc giống như men ptyalin của nước bọt nhưng tác dụng mạnh hơn nhiều lần; – amylase dịch tụy tiêu hóa cả tinh bột chín và sống thành đường maltose và một ít polymer của glucose như maltotriose, dextrin.

Các men tiêu hóa lipit

Hầu hết mỡ trong thức ăn là mỡ trung tính (triglycerid). Trong thức ăn thông thường cũng có một lượng nhỏ phospholipit, cholesterol và estercholesteol.

Bước đầu của tiêu hóa mõ là làm vỡ các hạt cầu mỡ thành các hạt nhỏ có kích thước rất nhỏ để cho các men tiêu hóa mỡ có thể tác dụng lên bề mặt của các hạt md đó. Quá trình này được gọi là sự nhũ tương hóa mờ dưới tác dụng của muối mặt và lecithin. Tác dụng này giống như tác dụng của nhiều chắt tẩy (detergent) được dùng rộng rãi trong các hộ gia đình để làm sạch mờ.

 

Mỗi khi đường kính của các hạt cầu mỡ giảm đi một nửa thì toàn bộ bể mặt của mỡ tăng lên hai lẳn. Nghĩa là tổng diện tích bề mặt của các hạt mỡ trong nhũ tráp tĩ lệ nghịch với đường kính của các hạt đó. Quá ưình nhũ tương hóa là cho diện tích bể mặt của mỡ tăng lên khoảng một ngàn lần.

dich-tuy-thanh-phan-chuc-nang-tieu-hoa-3

Các men lipase là những hợp chất hòa tan trong nước nên có thể tấn công các hạt cầu mỡ trên bể mặt của chúng, vi vậy ta có thể hiểu tại sao muối mật lại có vai trò quan trọng trong tiêu hóa mỡ.

Lipase của dịch tụy là men tiêu hóa mỡ trung tính quan trọng nhất. Dịch tụy có một lượng lớn lipase đủ để tiêu hóa toàn bộ mỡ trung tính. Dưới tác dụng của lipase, mỡ trung tính được phân giải thành các axit béo, monoglycerid và một lượng nhỏ diglycerid.

Men cholesterol ester hydrolase thủy phân cholesteol ester để giải phóng các axit béo. Men phospholipase A (được hoạt hóa dưới tác dụng của trypsin) thủy phân lecithin ( là một phospholipid có trong mật) thành lysolecithin và axit béo. Lysolecithin gây tổn thương màng tế bào. Do đó một trong nhũng nguyên nhân của viêm tụy cấp là do sự hoạt hóa men phospholipase A trong ống tụy, men này thủy phân lecithin thành lysolecithin. chất lysolecithin phá vỡ các mô tụy và gây hoại tử các mô mỡ xung quanh.

Share.

Leave A Reply